Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 2(2) – 16 ta’ Lulju 2009