Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 3 – 4 ta’ Awwissu 2009