Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 4 (2) – 24 ta’ Settembru 2009