Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 40 – 29 t’April 2009