Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 4(1) – 24 ta’ Awwissu 2009