Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 41(1) – 1 ta’ Gunju 2009