Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 41(2) – 2 ta’ Gunju 2009