Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 42 – 17 ta’ Gunju 2009