Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 43 – 22 ta’ Gunju 2009