Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 5 (1) – 15 ta’ Ottubru 2009