Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 5 (2) – 29 ta’ Ottubru 2009