Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 5 (3) – 26 ta’ Novembru 2009