Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 6 (1) – 15 ta’ Dicembru 2009