Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 6 (2) – 22 ta’ Dicembru 2009