Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 6 (3) – 21 ta’ Jannar 2010