Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 7 (1) – 4 ta’ Frar 2010