Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 10 – 13 ta’ Mejju 2010