Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 11 – 10 ta’ Gunju 2010