Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 12 – 13 ta’ Lulju 2010