Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 13 – 17 ta’ Awwissu 2010