Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 14 – 28 ta’ Settembru 2010