Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 15 – 26 ta’ Ottubru 2010