Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 16(1) – 18 ta’ Novembru 2010