Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 7(2) – 3 ta’ Marzu 2010