Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 8(1) – 11 ta’ Marzu 2010