Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 9 (1) – 8 ta’ April 2010