Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 16(2) – 26 ta’ Novembru 2010