Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 16(3) – 7 ta’ Dicembru 2010