Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 17(1) – 13 ta’ Jannar 2011