Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 18(1) – 16 ta’ Frar 2011