Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 19(1) – 15 ta’ Marzu 2011