Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 20(1) – 14 ta’ April 2011