Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 21(1) – 19 ta’ April 2011