Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 22(1) – 18 ta’ Mejju 2011