Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 23(1) – 16 ta’ Gunju 2011