Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 24(1) – 11 ta’ Lulju 2011