Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 25(1) – 8 ta’ Awwissu 2011