Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 26(1) – 7 ta’ Settembru 2011