Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 27(1) – 11 ta’ Ottubru 2011