Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 28(1) – 18 ta’ Novembru 2011