Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 29(1) – 12 ta’ Dicembru 2011