Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 30(1) – 7 ta’ Jannar 2012