Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 31(1) – 15 ta’ Frar 2012