Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 32(1) – 21 ta’ Marzu 2012