Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 33(1) – 23 ta’ April 2012