Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 34(1) – 28 ta’ April 2012