Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 35(1) – 23 ta’ Mejju 2012