Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 36(1) – 20 ta’ Gunju 2012