Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 37(1) – 26 ta’ Gunju 2012