Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 39(1) – 23 ta’ Awwissu 2012